ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 10/2554 การจ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2554 เวลา 16.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1917 ท่าน