ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองแม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑๑/๒๕๕๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬา ๕ อำเภอชายแดน จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2554 เวลา 09.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1541 ท่าน