(อบต.ขะเนจื้อ) สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (อบต.หนองบัวใต้) ประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. และ ลานกีฬา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2554 เวลา 11.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1226 ท่าน