(ทต.พบพระ) ประกาศขายทองตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2554 เวลา 14.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1264 ท่าน