อบต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างภารกิจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2552 เวลา 11.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1547 ท่าน