อบต.ขะเนจื้อ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มีจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2552 เวลา 12.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1700 ท่าน