(ทต.วังเจ้า)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.วังเจ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2554 เวลา 09.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1686 ท่าน