(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) E 21/2554 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอชตอร์พร้อมสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2554 เวลา 14.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1511 ท่าน