อบต.แม่ต้าน อ.แม่สอด มีความประสงค์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15 ตำแหน่ง ดังนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2552 เวลา 12.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1849 ท่าน