การเยี่ยมกลุ่มพิทักษ์สัตว์น้ำ บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2552 เวลา 13.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1247 ท่าน