(อบจ.ตาก) e-Auctino ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมสื่อการเรียนการสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E1/2555)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 10.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2048 ท่าน