(อบจ.ตาก) e-Auctino ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นสนามเด็กเล็น พร้อมติดตั้ง) เลขที่ E2/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2554 เวลา 15.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1929 ท่าน