(อบจ.ตาก) e-Auction ที่ E4/2555 ประกาศจัดซื้อของขวัญของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2554 เวลา 10.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1570 ท่าน