(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต้นท์) เลขที่ 10/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2554 เวลา 14.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2163 ท่าน