ความเคลื่อนไหวของการพิจารณาให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เทศบาลเมืองตาก (3-7 สิงหาคม 2552)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2552 เวลา 09.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1375 ท่าน