(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เลขที่ 12/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 16.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 912 ท่าน