(อบจ.ตาก) ประกาสสอบราคาซื้อวัสดุดนตรี วัสดุไฟฟ้า และครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เลขที่ 14/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 16.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1692 ท่าน