(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เลขที่ 13/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 16.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1484 ท่าน