(อบจ.ตาก) ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปร้บปรุงถนนลาดยางฯ เลขที่ 16/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 16.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1449 ท่าน