(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ 17/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 16.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1471 ท่าน