(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ เลขที่ 21/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 16.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1625 ท่าน