(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน เลขที่ 20/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 16.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1671 ท่าน