(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ (E-14/2554 - E-16/2554)  
 

1. E14-2554 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 71 รายการ

2. E15-2554 การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอบ (รายห้ว) จำนวน 2,172 รายการ

3. E16-2554 โครงการปรับปรุงอาคารศุนย์แสดงสินค้าและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการปขายชายแดนไทย - พม่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2554 เวลา 11.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1925 ท่าน