(อบต.สามหมื่น) ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล., ขยายเขตประปาภูเขา , ต่อเติมอาาคารอเนกประสงค์ จำนวน 3 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2554 เวลา 13.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1339 ท่าน