การรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๐๔๐ ลว. ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๔)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2554 เวลา 15.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 757 ท่าน