(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ (เลขที่ 26-30/2555)  
 

31/2555 จ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัย สายบ้านดงลาน - บ้านวังหมัน 32/2555 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ม.2 -ม. 4 ต.แม่ระมาด
33/2555 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2555 เวลา 14.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 473 ท่าน