(ทต.พบพระ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน5 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2555 เวลา 10.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 507 ท่าน