(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 13/2554 ] การจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2555 เวลา 13.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 552 ท่าน