ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2555 เวลา 13.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 557 ท่าน