(อบต.ตากออก) ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ พร้อมป้ายโครงการแบบเหล็ก จำนวน 1 ป้าย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2555 เวลา 10.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 535 ท่าน