อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเพาะชำกล้าไม้ฯ เลขที่๓๔/๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2555 เวลา 15.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 392 ท่าน