อบจ.ตากประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เลขที่35/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2555 เวลา 15.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 475 ท่าน