อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำ (หนองจิก)ฯ เลขที่ 36/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2555 เวลา 15.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 384 ท่าน