อบจ.ตากประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บกักน้ำคลองแม่ระกาฯ เลขที่ 37/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2555 เวลา 15.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 388 ท่าน