อบจ.ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 9 จำนวน 8 โครงการ เลขที่1/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2555 เวลา 10.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 393 ท่าน