อบต.แม่กลอง จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป 6) ระหว่างวันที่ 17 ส.ค.- 4 ก.ย.52  
 

รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ สำนักปลัด อบต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทร. 0-5556-1444 หรือ www.tambonmaeklong.orgและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 โทร.0-5551-5246, 0-5551-1411

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2552 เวลา 14.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2571 ท่าน