อบต.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 13-28 สิงหาคม 2552  
 

รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ สำนักปลัด อบต.ภูผาม่าน อำเภอผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4339-6343 และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2    โทร.0-5551-5246, 0-5551-1411

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2552 เวลา 14.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 4438 ท่าน