ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

ด่วนที่สุด  ให้ อปท. จัดส่งโครงการ ฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2555 เวลา 13.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 529 ท่าน