(อบต.ตากตก) ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2555 เวลา 15.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 397 ท่าน