รายงานความเคลื่อนไหวการอนุญาให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เทศบาลเมืองตาก ประจำ 14 สิงหาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2552 เวลา 13.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1211 ท่าน