การสำรวจความพึงพอใจ ในการปรับปรุง สถานที่ ของ สถจ.ตาก  
 

ขอเชิญผู้มารับบริการ ที่ สถจ.ตาก ร่วมตอบคำถามในการสำรวจความพึงพอใจในการปรับปรุง สถานที่ของ สถจ.ตาก ในเว็บไซด์ ของ สถจ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2555 เวลา 11.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 675 ท่าน