การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2552 เวลา 16.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1214 ท่าน