(อบต.วังหมัน) ขอแก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่างๆ ชอง อบต.วังหมัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2555 เวลา 15.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 512 ท่าน