(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรปุงห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2555 เวลา 15.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 468 ท่าน