(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ (ครั้งที่ 2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2555 เวลา 15.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 382 ท่าน