(อบจ.ตาก) กระกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบ e-Auction โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (E 5/2555)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2555 เวลา 15.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 544 ท่าน