(อบต.ยกกระบัตร) ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2555 เวลา 11.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 558 ท่าน