(อบต.พบพระ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2555 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 529 ท่าน