(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในสนามกีฬา อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 14.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 332 ท่าน