(ทต.วังเจ้า) ประกาสสอบราคจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดแม่ข่าย - ลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 15.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 393 ท่าน